• 7.jpg
  • 30.jpg
  • 6.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 66.jpg

Hội thảo khoa học feed

Hội thảo với GS. Hueste từ Tổ chức VEF

Vào ngày 6/8/2015 Khoa KTCT đã tổ chức thành công báo cáo với chuyên đề “Design and behavior of spliced continuous prestressed concrete slab-on-girder bridges- Thiết kế và hành vi của cầu bê tông dự ứng lực ghép liên tục phôi thép trên dầm”. Vô cùng vinh dự khi có sự diễn thuyết của GS. Hueste từ Tổ chức VEF- Vietnam Education Foundation (Mỹ), khách mời từ trường đại học giao thông vận tải, công ty Bê tông 620 và các viện nghiên cứu cùng chuyên môn, và các giảng viên khoa KTCT.

GS. Hueste từ Tổ chức VEF

 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ "CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG" THÁNG 5/2015

Sáng ngày 30/5/2015, Khoa Kỹ thuật công trình trường ĐH Tôn Đức Thắng phối hợp với công ty SIKA đã tổ chức hội thảo chuyên đề “HỘI THẢO CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - SIKA BUILDING TRUST" tại phòng D501

 

Page 8 of 12

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed