• 30.jpg
  • 66.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 7.jpg
  • 6.jpg

Hội thảo khoa học feed

Hội thảo “khảo sát địa chất phục vụ xây dựng công trình, kinh nghiệm thực tế của các công ty trong và ngoài nước”

Sáng ngày 05/03/2016, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “khảo sát địa chất phục vụ xây dựng công trình, kinh nghiệm thực tế của các công ty trong và ngoài nước” nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành xây dựng và cầu đường của khoa KTCT tiếp cận với doanh nghiệp, cũng như học hỏi kinh nghiệm thực tế từ doanh nghiệm trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo môi trường kích thích niềm đam mê nghề nghiệp cho các bạn sinh viên chuyên ngành và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Khoa, Nhà trường với các doanh nghiệp bên ngoài. 

 

Hội thảo “ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trong thiết kế, quản lý thi công với lĩnh vực hạ tầng kĩ thuật và công trình giao thông”

Sáng ngày 08/01/2016, ngay trong tuần đầu tiên sinh viên trường Tôn Đức Thắng bắt đầu học kì 2 năm học 2015-2016, Khoa Kỹ thuật công trình tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “Ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM trong thiết kế, quản lý thi công với lĩnh vực hạ tầng kĩ thuật và công trình giao thông” nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ngành cầu đường và các ngành thuộc khoa KTCT tiếp cận với doanh nghiệp và các công nghệ quản lý mới nhất hiện nay, cũng như học hỏi kinh nghiệm thực tế từ các dự án trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo môi trường sinh hoạt học thuật có chất lượng và kích thích niềm đam mê của sinh viên chuyên ngành và mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Khoa, Nhà trường với các doanh nghiệp bên ngoài.

 

Page 5 of 12

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed