KẾ HOẠCH & DANH SÁCH

Làm đồ án môn học, học kỳ 1, năm học 2014 - 2015 (chính quy)


Kế hoạch làm đồ án:

Tuần: 08/09/2014 – 21/09/2014 Giảng viên hướng dẫn giảng đề

Chính thức tính thời gian làm đồ án: 22/09/2014

Thời gian làm đồ án: từ 22/09/2014 đến 23/11/2014

Thời gian sinh viên nộp bài cho giảng viên hướng dẫn: 24/11 – 30/11

Ngày 30/11/2014 - 06/12/2014: Bảo vệ đồ án

2. Chia nhóm & giảng đề:

2.1. Đồ án Kết cấu thép: 

Danh sách chia nhóm ----> tải v

+ Lịch nhận giảng đề: Tiết 3456 (8h00), thứ 3 ( 16/09/2014), phòng C210

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.2. Đồ án Nền móng: 

Danh sách chia nhóm ---->tải về

+ Lịch nhận giảng đề: 9h30 thứ 7 (13/09/2014), phòng B308

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.3. Đồ án Bê tông cốt thép 1:

Danh sách chia nhóm ---->tải về

+ Lịch nhận giảng đề: 10h30 thứ 7 (13/09/2014), phòng B308

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.4. Đồ án quy hoạch đô thị 2:

Danh sách chia nhóm ---->tải về

+ Lịch nhận giảng đề: 08h00 thứ 4 (17/09/2014), phòng C409

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.5. Đồ án Thi công:

Danh sách chia nhóm ---->tải về (mới)

+ Lịch nhận giảng đề: 9h25 thứ 5 (18/09/2014), phòng C208

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.6. Đồ án bê tông cốt thép 2 :

Danh sách chia nhóm ---->tải về

+ Lịch nhận giảng đề: 9h25 thứ 4 (17/09/2014), phòng C411

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.7. Phương pháp thể hiện kiến trúc 1 :

Danh sách chia nhóm ---->tải về

+ Lịch nhận giảng đề: 13h00 thứ 7 (20/09/2014), phòng B308 (tải về nội dung)

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.7. Đồ án kiến trúc dân dụng:

Danh sách chia nhóm ---->tải về

+ Lịch nhận giảng đề: 15h30 thứ 7 (20/09/2014), phòng B308 (tải về nội dung)

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.8. Đồ án kiến trúc nhà ở:

Danh sách chia nhóm ---->tải về

+ Lịch nhận giảng đề: 13h20 thứ 2 (22/09/2014), phòng D0401

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.8. Đồ án kiến trúc công nghiệp

Danh sách chia nhóm ---->tải về

+ Lịch nhận giảng đề: 9h00 thứ 7 (27/09/2014), phòng D0301

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ

không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

 

 

 

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Thông tin

THỰC HÀNH GIẢNG TIẾNG ANH
25/08/2014
THỰC HÀNH GIẢNG TIẾNG ANH       Dạy bằng tiếng anh được đánh giá là tiến trình lâu dài mà khoa KTCT cần phải thực hiện theo kế hoạch của...
Xem tiếpThông tin
 

Sinh viên - Học viên

Thăm dò ý kiến

Ý kiến về website mới?
 

Khách trực tuyến

Hiện có 4 khách Trực tuyến

Thống kê truy cập

Các thành viên : 4
Bài viết : 245
Số lần xem bài viết : 382728