Kế hoạch làm Thực tập tốt nghiệp 

Theo kế hoạch năm học, trong học kỳ  3/2014-2015 sinh viên chính qui khóa 15 sẽ thực tập tốt 

nghiệp. Kế hoạch thực hiện như sau:

1.   Ngày 11/06/2015: phòng Đại học công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện TTTN

2.   Ngày 12/06 - 16/06: sinh viên đăng ký TTTN trên website đăng ký môn học.

3.      Ngày 19/06/2015: Giảng viên hướng dẫn làm việc với sinh viên

-  Ngành xây dựng: 15h30, thứ 6 (19/06), phòng B406 (đại học + cao đẳng).

- Ngành cầu đường: 15h00, thứ 6 (19/06), phòng B501

- Ngành quy hoạch:15h30, thứ 6 (19/06), phòng B306

* DANH SÁCH CHIA NHÓM ----> TẢI VỀ

4.      Thời gian thực tập: từ 19/06/2015 đến 2/08/2015.

5.      Ngày  07/07/2015 đến ngày 10/07/2015: sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.

Sau ngày 10/07/2015: Sinh viên chưa hoàn tất học phí sẽ không có điểm Thực tập

tốt nghiệp

6.      Thời gian sinh viên nộp báo cáo & phiếu theo dõi:

- Nộp báo cáo cho giảng viên hướng dẫn: 5/08/2015.

- Nộp phiếu theo dõi về Khoa: 6/08/2015 (những sinh viên Không nộp phiếu theo dõi theo

đúng mẫu về VPK  sẽ không có điểm TTTN) Biểu mẫu --> tải về

7.      Ngày 5/08 & 7/08/2015: Bảo vệ báo cáo tốt nghiệp

8.      Ngày 10/08 – 15/08/2015: Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.

Lưu ý:

Học phần thực thực tập tốt nghiệp bao gồm điểm kỹ năng thực hành chuyên môn và điểm thực tập tốt

nghiệp (điềm Kỹ năng thực hành chuyên môn chiếm 50%, điểm thực tập tốt nghiệp chiếm 50%).

ü  Sinh viên nợ học phần thực tập tốt nghiệp phải thi Kỹ năng thực hành chuyên môn và làm lại thực

tập tốt nghiệp.

                                                                                  KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

 

 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Thông tin

THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI THẢO CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - SIKA BUILDING TRUST 30/6/2015
29/05/2015
THÔNG BÁO THAM DỰ HỘI THẢO CHỐNG THẤM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - SIKA BUILDING TRUST  Ngày 30/5/2015. khoa Kỹ thuật công trình tổ chức buổi hội thảo chống...
Xem tiếpThông tin
 

Sinh viên - Học viên